Забрави ли…

Забрави ли

 

 

Навън е бяло, трупа сняг.

Студено е в града заспал.

Едно такси потегли тихо,

а там седеше ти отзад.

 

От шестият етаж се взирам.

Опрял лице в стъклото дишам.

Сърцето ми се къса, ала

нямам сили да те спра.

 

Забрави ли, забрави ли,

когато галеше ме нежно.

Забрави ли, че аз и ти,

един за друг родени бяхме.

 

Навеждам се навън и гледам,

снегът затрупва твоите следи.

Дали не съм сънувал,

сълзи напират в моите очи.

 

Забрави ли, че аз и ти,

един за друг родени бяхме.

Сърцето ми се къса, ала

нямам сили да те спра.

 

Музика: Илиян Игнатов текст : Искрен Пецов

Аранж.: Искрен Пецов и Латинопартизани