„Среща в дъжда“ Тони Димитрова и Искрен Пецов

https://www.youtube.com/watch?v=SOk4LH3Ek3g

„Среща в дъжда“ Тони Димитрова и Искрен Пецов

1.ИСКРЕН:

Днеска просто така

излязох навън

и тръгнах пеша.

Бях по всички места,

където преди

били сме със теб.

 

2.ТОНИ:

Аз пък сякаш насън

вървях през града

и стигнах дотук –

парка с кроткия дъжд

където преди

се срещахме с теб.

ИСКРЕН:

Спомняш ли си как тогава с теб…

ТОНИ:

Спомняш ли си как тогава с теб…

 

Пр. Живота вечно ни разделя,

за да ни срещне някой ден

във парка, който помни още

дългите ни срещи под дъжда

 

3.ИСКРЕН:

 

Как си, има ли друг във твоя живот,

във твойто сърце?

 

ТОНИ:

 

Как си, има ли друга във твоите нощи,

в твоите дни?

 

Пр. Живота… /два пъти/Тони Димитрова и Искрен Пецов